UNIVERSITY of OXFORD

Access Cymru/Wales

Encouraging students from Wales to apply to Oxford


When Access Cymru/Wales came together in 2000, under 4% of applicants to the University of Oxford came from Wales. Access Cymru/Wales sets out to encourage more Welsh students to consider applying for admission to this University. Since it began there has been an increase of a third in the number of applicants from Wales to the University (from 388 in 1999 to 518 in 2003).

Find out more about it at the Oxford Outreach web site.


Annog myfyrwyr o Gymru i gynnig am le yn Rhydychen


Pan sefydlwyd Access Cymru/Wales yn 2000, deuai llai na 4% o ymgeiswyr i Brifysgol Rhydychen o ysgolion Cymru. Bwriad Access Cymru/Wales yw annog mwy o fyfyrwyr Cymru i ystyried gwneud cais i'r Brifysgol hon. Ers cychwyn yr ymgyrch bu cynnydd o draean yn nifer yr ymgeiswyr o Gymru Brifysgol (o 388 ym 1999 i 518 yn 2003).

Ceir mwy o wybodaeth am yr ymgyrch gyda hyn ar wefan Saesneg Oxford Outreach.


PRIFYSGOL RHYDYCHEN
Diwrnod Agored Access Cymru 2000
Prospectws Is-Raddedigion

Geraint Jones
21.ix.2005

HTML 4.01