Dafydd ab Edmwnd (Ail Hanner y Bymthegfed Ganrif)

Bardd serch, yn canu mewn arddull clasurol. Uchelwr o Hanmer ym Maelor Saesneg, oedd fel yr Hanmeriaid yn ddisgynydd i un o swyddogion Edward I ymsefydlodd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Athro barddol y bu Gutun Owain a Thudur Aled yn ddisgyblion iddo. Fe'i cofir am ad-drefnu'r pedwar mesur ar hugain, ac yn bennaf yn y cyswllt yma am gaethiwo rheolau mydryddol.


Gwasg Aredig