Gwasg Aredig

Cyhoeddwyr Y Gair ar Goll, papur bro Llangolledig Gyfeiliorn a Bryniau Gwyryfol; dyma'r wasg sy'n gyfrifol am roddi cwrs Clywed Cynghanedd ar y We Fyd-Eang, ac am unrhyw ddiffygion yn y cyflwyniad.

Dymuna Geraint Jones gydnabod goruchwyliaeth Awdurdod Dyblygu Cymry, cefnogaeth amhrisiadwy gan Fwrdd Datblygu Cymru Anweledig, a chymorth hael gwirfoddowlyr Ymgyrch Diogelu Cymry Anelwig.


`Go rad yw Gwasg Aredig'