Gruffudd Hiraethog (Unfed Ganrif ar Bymtheg)

Cywyddwr o fri, o ardal Llangollen, ond a gysylltir â Phlas Iolyn; un o ddisgyblion Lewys Morgannwg.


Gwasg Aredig