Gruffudd ab Ieuan (Cychwyn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg)

Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, uchelwr o Lanelwy, y Fflint. Un o Gomisiwn Eisteddfod Caerwys 1523. Canodd gywyddau serch traddodiadol, ond fe'i ystyrir yn grefftwr cerdd dafod yn fwy nag yn fardd.


Gwasg Aredig