Guto'r Glyn (Pymthegfed Ganrif)

Un o feirdd yr Uchelwyr, canodd i lawer o noddwyr yn Nyffryn Ceiriog, y Waun, a Maelor Gymreig a Maelor Seisnig, ond ni wyddys i sicrwydd o ble yr hanodd ei hun. Cymerodd ran ym Mrwydrau'r Rhos am goron Lloegr o blaid olyniaeth teulu York.


Gwasg Aredig