Tilsli (Gwilym R Tilsely 1911-1997)

Bardd, cyn Archdderwydd, a gweinidog Welseiadd. Yn rhinwedd ei waith enillodd brofiad helaeth o gymdeithas gogledd a de Cymru, a chanodd awdlau i weithwyr diwydianol a ennillodd iddo gadeiriau Eisteddfodol yn 1950 (Moliant y Glöwr) ac ym 1957 (Cwm Carnedd) i'r chwarelwr.


Gwasg Aredig