Gwilym ab Ieuan Hen (Y Bymthegfed Ganrif)

Bardd, yn ôl pob tebyg o Bowys; cadwyd nifer helaeth o gerddi, cywyddau yn arbennig, mewn llawysgrifau - ond nid yw awduraeth pob un ohonynt yn gwbl sicr.


Gwasg Aredig