Huw Cae Llwyd (Pymthegfed Ganrif)

Bardd o Landderfel, gysylltir amlaf â de Cymru. Ymhlith ei gywyddau mae nifer o gerddi crefyddol gan gynnwys un gyfansoddodd ar ei bererindod i Rufain.


Gwasg Aredig