Ieuan Deulwyn (Y Bymthegfed Ganrif)

Bardd o Gydweli, awdur nifer o gerddi crefyddol a cherddi serch.


Gwasg Aredig