Iorwerth Fynglwyd (Troad yr Unfed Ganrif ar Bymtheg)

Bardd o Saint-y-brid ym mro Morgannwg; awdur nifer o foliannau i'w noddwyr yn y De.


Gwasg Aredig