Lewys Glyn Cothi (Trydedd Ganrif ar Ddeg)

Llywelyn y Glyn, un o feirdd mawr ei oes, o ardal Caerfyrddin. Yn ôl traddodiad roedd yn bresennol ym mrwydr Mortimer Cross ar du Lancaster, a bu ar herw ym Mhumlumon wedi hynny. Ceir peth o'i waith yn Llawysgrif Peniarth ac yn Llyfrau Coch a Gwyn Hergest.


Gwasg Aredig