cynnwys


Goddefiadau, rhan o gwrs Clywed Cynghanedd

Rhestr fer o rai o oddefiadau rheolau cerdd dafod.

Goddefiadau mewn cynghanedd gytsain

N ganolgoll

Goddefir peidio ateb cytain n pan ddigwydd ar gychwyn rhediad cytseiniaid wedi'r orffwysfa, hynny yw ar y brifacen.

N wreiddgoll

Goddefir peidio ateb cytain n pan ddigwydd ar gychwyn rhediad cytseiniaid mewn llinell.


cynnwys

Gwasg Aredig