Yr Odliadur

Dylid nodi nad yw'r rhestrau odlau isod yn gyfangwbl yr un fath a'r rhai yn y llyfr argraffedig. Yn ddïau bydd camgymeriadau -- nid bai'r awdur gwreiddiol na'i Wasg yw'r rhain. (Byddwn innau'n falch o gael gwybod am unrhyw gamgymeriadau welwch chi yn y copi hwn.)


cyflwyniad Gwasg Aredig