Marwnad Lleucu Llwyd

Llywelyn Goch ap Meurig Hen

Llyma haf llwm i hoywfardd,
a llyma fyd llwm i fardd.
E'm hybeiliawdd, gawdd gyfoed,
am fy newis mis o'm oed.
Nid oes yng Ngwynedd heddiw
na lloer, na llewych, na lliw,
er pan rodded, trwydded trwch,
dan lawr dygn dyn loer degwch.

Y ferch wen o'r dderw brennol,
arfaeth ddig yw'r fau i'th ôl.
Cain ei llun, cannwyll Wynedd,
cyd bych o fewn caead bedd,
f'enaid, cyfod i fyny,
egor y ddaearddor ddu,
gwrthod wely tywod hir,
a gwrtheb f'wyneb, feinir.
Mae yman, hoedran hydraul,
uwch dy fedd, huanwedd haul,
w^r prudd ei wyneb hebod,
Llywelyn Goch, gloch dy glod.
Udfardd yn rhodio adfyd
ydwyf, gweinidog nwyf gwy^d.
Myfi, fun fwyfwy fonedd,
echdoe a fûm uwch dy fedd
yn gollwng deigr llideigrbraff
ar hyd yr wyneb yn rhaff.
Tithau, harddlun y fun fud,
o'r tewbwll ni'm atebud.

Tawedog ddwysog ddiserch,
ti addawsud, y fud ferch,
fwyn dy sud, fando sidan,
f'aros, y ddyn loywdlos lân,
oni ddelwn, gwn y gwir,
ardwy hydr, o'r deheudir.
Ni chiglef, sythlef seithlud,
air ond y gwir, feinir fud,
iawndwf rhianedd Indeg,
onid hyn, o'th enau teg.
Trais mawr, ac ni'm dawr am dy^,
torraist amod, trist ymy.
Tydi sydd, mau gywydd gau,
ar y gwir, rywiog eiriau,
minnau sydd, ieithrydd athrist,
ar gelwydd tragywydd trist.
Celwyddog wyf, cul weddi,
celwyddlais a soniais i.
Mi af o Wynedd heddiw,
ni'm dawr pa fan, loywgan liw;
fy nyn wyrennig ddigawn,
pe bait fyw, myn Duw, nid awn.

Pa le caf, ni'm doraf, dioer,
dy weled, wendew wiwloer,
ar fynydd, sathr Ofydd serch,
Olifer, yr oleuferch?
Llwyr y diheuraist fy lle,
Lleucu, deg waneg wiwne,
riain wiwgain oleugaen,
rhy gysgadur 'ny mur maen.
Cyfod i orffen cyfedd
i edrych a fynnych fedd,
at dy fardd, ni chwardd ychwaith
erot dalm, euraid dalaith.
Dyred, ffion ei deurudd,
i fyny o'r pridd-dy^ prudd.
Anial yw ôl camoleg,
nid rhaid twyll, fy neudroed teg,
yn bwhwman rhag annwyd
ynghylch dy dy^, Lleucu Llwyd.
A genais, lugorn Gwynedd,
o eiriau gwawd, eiry ei gwedd,
llef drioch, llaw fodrwyaur,
Lleucu, moliant fu it, f'aur;
â'r genau hwn, gwn ganmawl,
a ganwyf, tra fwyf, o fawl,
f'enaid, hoen geirw afonydd,
fy nghariad, dy farwnad fydd.

Cymhennaidd groyw loyw Leucu,
cymyn f'anwylddyn fun fu:
ei henaid, grair gwlad Feiriawn,
i Dduw Dad, addewid iawn;
a'i meingorff, eiliw mangant,
meinir i gysegrdir sant;
dyn pellgw^yn, doniau peillgalch,
a da byd i'r gw^r du balch;
a'i hiraeth, cywyddiaeth cawdd,
i minnau a gymannawdd.

Lleddf ddeddf ddeuddawn ogyfuwch,
Lleucu dlos, lliw cawod luwch,
pridd a main, glain galarchwerw,
a gudd ei ddeurudd, a derw.
Gwae fi drymed y gweryd
a'r pridd ar feistres y pryd!
Gwae fi fod arch i'th warchae!
A thy^ main rhof a thi mae,
a chôr eglwys a chreiglen
a phwys o bridd a phais bren.
Gwae fi'r ferch wen o Bennal,
breuddwyd dig briddo dy dâl!
Clo dur derw, galarchwerw gael,
a daear, deg dy dwyael,
a thromgad ddôr, a thrymgae,
a llawr maes rhof a'r lliw mae,
a chlyd fur, a chlo dur du,
a chlicied; yn iach, Leucu!


Gwasg Aredig