Llywelyn Goch ap Meurig Hen (Diwedd y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg)

Bardd o deulu Nannau, ymysg yr olaf o'r Gogynfeirdd ac yn awdur nifer o gerddi clasurol i ganu mawl i'w noddwyr, ond hefyd awdur nifer o gywyaddau nodedig mewn dull newydd. Fe gofir yn arbennig am ei gywydd i Lleucu Llwyd.


Gwasg Aredig