Alun Cilie (1897-1975)

Bardd gwlad, amaethwr: mab ieuengaf teulu fferm y Cilie yng Ngheredigion. Cafodd ei addysg farddol ar yr aelwyd honno, a denodd gymdeithas o feirdd iau o'i deulu a'i gymdeithas yn ei dro. Fe'i cofir am ei gerddi hiraethus am gymdeithas amaethyddol oes a fu, ond yn bennaf fel bardd gwlad ac athro beirdd fel Dic Jones.


Gwasg Aredig