Dafydd Nanmor (Pymthegfed Ganrif a'r Unfed a'r Bymtheg)

Un o feirdd yr Uchelwyr, brodor o Nanmor yn Arfon ond a dreuliodd rhan helaethaf ei oes yn y De. Bardd yn enwog am gerddi moliant pechentyaeth, ond hefyd yn awdur nifer o gerddi cariad fel y cywydd enwog `I wallt Llio'. Fe dybir mai fo fuodd yn gyfrifol am gopïo llawysgrif Peniarth, gan gynnwys nifer o gerddi ganddo yntau a gan Ddafydd ap Gwilym.


Gwasg Aredig