cynnwys


Diolchiadau oddiar glawr Clywed Cynghanedd

Daeth cymorth hawdd ei gael mewn sawl cyfyngder oddi wrth nifer o gyfeillion wrth baratoi'r gyfrol hon sy'n seiliedig ar gyfres o raglenni ar Radio Cymru. Diolch iddynt i gyd ac yn arbennig i Bethan Wyn Jones, cynhyrchydd `Clywed Cynghanedd' a'r un a gafodd y syniad gwreiddiol i roi gwersi cerdd dafod ar y radio, a hefyd i'r Prifardd Elwyn Edwards a'r Prifardd Meirion McIntyre Huws am fynd drwy'r gwaith gyda chrib fân a chynnig sawl awgrym gwerthfawr.


cynnwys

addasiad Gwasg Aredig o ddeunydd hawlfraint (h) Gwasg Carreg Gwalch