clawr


Hawlfraint Gwasg Carreg Gwalch

Defnyddir cynnwys Clywed Cynghanedd yn y fan hon trwy ganiatâd caredig Myrddin ap Dafydd: caniateir ei drosglwyddo ar rwydweithiau a'i gadw dros dro er mwyn ei ddarllen trwy gyfrwng y We Fyd-Eang (WWW) a chyfryngau tebyg. Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran neu rannau o'r llyfr hwnnw mewn unrhyw fodd arall heb ganiatâd yr hawlfraint yn gyntaf.

Cydnabyddiaethau eraill

Tynnwyd yn achlysurol hefyd ar rhai fynhonellau eraill gan gynnwys

ac hefyd ambell i linell oddiar y cof ac oddiar glawr yma ac acw.

Ceisiwyd sicrhau caniatâd, ac i gadw at reolau hawlfraint: os troseddwyd yn erbyn un ai deddf hawlfraint neu hawliau naturiol awdur mewn ynrhyw achos, mewn anwybodaeth bu hynny ac fe fyddwn yn falch o gywiro'r cam o gael ein hysbysu am ein bai.


clawr

cyflwyniad Gwasg Aredig