cynnwys y wers ymarferion pellach


Ymarferion Gwers Gyntaf cwrs Clywed Cynghanedd

Ymarferiad 1

Enwch y cytseiniaid sydd yn y geiriau hyn:

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 2

Ym mha rai o'r geiriau hyn y ceir llafariaid trwm ac ym mha rai y ceir llafariaid ysgafn?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 3

Faint o sillafau sydd yn y geiriau hyn:

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 4

Mae cyfuniadau cyffredin i'r geiriau a ganlyn yn creu cytseinedd ar lafar. Fedrwch chi lenwi'r bylchau?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 5

Faint o eiriau a fedrwch eu canfod sy'n odli'n acennog â'r canlynol?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 6

Ble mae'r acen yn disgyn yn y geiriau hyn?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 7

Chwiliwch am eiriau sy'n odli'n ddiacen â'r geiriau o ymarferiad pump uchod.

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 8

Lluniwch odlau cyflawn i ateb y cytseiniaid dwbl a'r deuseiniaid yn y geiriau hyn:

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 9

Pa rai o'r geiriau hyn sy'n odli â gwy^r?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 10

Pa rai o'r geiriau hyn sy'n odli â mwyn?

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 11

Mae dau o bob tri gair yn proestio. Pa un yw'r drwg yn y caws?

  1. mêl
  2. hil
  3. tal
  1. merch
  2. car
  3. twrch
  1. braw
  2. tew
  3. clai
  1. tei
  2. ty^
  3. te
  1. cyrraedd
  2. hawdd
  3. mynyddoedd

yn ôl i'r wers


cynnwys y wers ymarferion pellach

addasiad Gwasg Aredig o ddeunydd hawlfraint (h) Gwasg Carreg Gwalch