Skip to main content

Concolic Testing for Deep Neural Networks

Youcheng Sun‚ Min Wu‚ Wenjie Ruan‚ Xiaowei Huang‚ Marta Kwiatkowska and Daniel Kroening

Journal
CoRR
Volume
abs/1805.00089
Year
2018