Skip to main content

People

Faculty

Research

Students

Past Members

Traian Abrudan
Ada Alevizaki
Milad Alizadeh
Yasin Almalioglu
Jonas Beuchert
Changhao Chen
Aluna Everitt
Javier Fernández-Marqués
Stuart Golodetz
Pedro Porto Buarque de Gusmão
Muzammil Hussain
Edward Jackson
Nicholas Lane
Edgar Liberis
Chris Xiaoxuan Lu
Amanda  Matthes
Conor Muldoon
Sarfraz Nawaz
Savvas Papaioannou
Nhat Pham
Stefano Rosa
Wenjie Ruan
(Lecturer at Lancaster University)
Muhamad Risqi U. Saputra
Marion Sbai
Andrew Symington
Catherine Tong
Vu Tran
Sonia Waharte
Johan Wahlstrom
Bing WANG
Sen Wang
Wei Wang
Zhihua Wang
Ricklef Wohlers
Zhuoling Xiao
Yang Xing
Peijun Zhao
Mohd Asyraf Zulkifley