Skip to main content

People

Faculty

Affiliated Faculty

Research

Students

Past Members

Traian Abrudan
Yasin Almalioglu
Changhao Chen
Javier Fernández-Marqués
Pedro Porto Buarque de Gusmão
Muzammil Hussain
Edward Jackson
Nicholas Lane
Edgar Liberis
Chris Xiaoxuan Lu
Conor Muldoon
Sarfraz Nawaz
Savvas Papaioannou
Stefano Rosa
Wenjie Ruan
(Lecturer at Lancaster University)
Muhamad Risqi U. Saputra
Andrew Symington
Sonia Waharte
Johan Wahlstrom
Sen Wang
Wei Wang
Zhihua Wang
Ricklef Wohlers
Zhuoling Xiao
Yang Xing
Peijun Zhao
Mohd Asyraf Zulkifley