ymarferion blaenorol y wers cynnwys


Ymarferion Unfed Wers ar Ddegcwrs Clywed Cynghanedd

Ymarferiad 1

Pa gysteiniaid sy'n caledu yn y llinellau hyn?

 1. pob bron fal y papur yw (Ieuan Deulwyn)
 2. y ddraig goch ddyry cychwyn (Deio ab Ieuan Du)
 3. llety clyd a lle teg glân (Lewys Glyn Cothi)
 4. troed deau tir y Tywyn (Dafydd Nanmor)
 5. golwg gwalch ar geiliog coed (Gutun Owain)
 6. i Fôn y try f'enaid draw (Guto'r Glyn)

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 2

Mae amrywiaeth o gyfatebiaethau caled a cheseilio yn y llinellau hyn. Fedrwch chi eu canfod?

 1. at deulu llwyth Tal-y-llyn (Wiliam Lly^n)
 2. yn neutu'r allt, enaid rhydd (Dafydd ap Gwilym)
 3. be'i profid yn Bab Rhufain (Tudur Aled)
 4. gael oed dydd a gweled hon (Dafydd ap Gwilym)

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 3

Dyma sgerbydau sychion cynghanedd Sain. Mae angen meddwl am eiriau i lenwi'r bylchau sy'n creu calediad a ffurfio odlau ewinog a chytseinedd rhwng y tair rhan. Llenwch y bylchau.

 1. brêc carreg ............
 2. chwip ............ hunllef
 3. mat ............ da
 4. cynnig ............ coed
 5. di-sut ............ dyn
 6. sioc ............ gynnar

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 4

Dyma restr o enwau lleoedd sy'n cynnwys y clymiad st. Lluniwch gynganeddion yn eu cynnwys gan naill ai gadw'r t yn galed neu ei hateb yn feddal yn ôl eich clust.

 1. Ffostrasol
 2. Castell-nedd
 3. Nantstalwyn
 4. Ynystawe
 5. Rhostryfan
 6. Fforest-fach
 7. Parc y Strade

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 5

Pa gytseiniaid sy'n cael eu hateb gan un feddal yn y llinellau hyn?

 1. trwsiadau drud trosti draw (Tudur Aled)
 2. gwylltineb golli dynion (Lewys Glyn Cothi)
 3. a phader serch, hoffter sôn (Ieuan Deulwyn)
 4. tair ysponc, torres y bys (Dafydd ap Gwilym)
 5. ystafell Eos Dyfed (Dafydd ab Edmwnd)

yn ôl i'r wers


ymarferion blaenorol y wers cynnwys

addasiad Gwasg Aredig o ddeunydd hawlfraint (h) Gwasg Carreg Gwalch