ymarferion blaenorol y wers ymarferion pellach


Ymarferion Wythfed Wers cwrs Clywed Cynghanedd

Ymarferiad 1

Dyma enghreifftiau eraill - dadelfennwch yr acenion a nodwch pa gytseiniaid sy'n cysylltu â dechrau'r rhan ddilynol:

 1. arglwyddes a santes oedd (Lewys Glyn Cothi)
 2. penaethiaid yw dy daid oll (Gwilym ab Ieuan Hen)
 3. y gwaed o'i draed a redodd (Ieuan Brydydd Hir)
 4. oni'th gaf, araf forwyn (Wiliam Lly^n)
 5. a cherdd am y ddager ddu (anhysbys)

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 2

Chwiliwch am eiriau i lenwi'r bylchau i gwblhau'r odl gudd yn y cynganeddion Llusg a ganlyn:

 1. mae ganddo ...................................... o ddoniau
 2. fe ddawnsia ...................................... y garreg
 3. ef bia ...................................... calon
 4. mewn gwlad dramor ...................................... gormes
 5. mae yn ein poeni ......................................
 6. mae hwn yn gartre ......................................

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 3

Mae'r gynghanedd Groes o Gyswllt yn llyfn a swynol iawn ar y glust. Gwrandewch ar y llinellau hyn, yna dadelfennwch hwy:

 1. y gw^r a ddug arwydd iach (anhysbys)
 2. am ddwyn Wiliam ddoe'n wylaw (Guto'r Glyn)
 3. llawer yn well a rhai'n waeth (Edmwnd Prys)
 4. dug ei enaid i ganu (Tudur Aled)

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 4

Er mwyn llunio cynghanedd Groes o Gyswllt, mae angen un gair neu glymiad o eiriau sy'n cychwyn a gorffen gyda'r un gytsain. Dyma enghreifftiau acennog. Fedrwch chi gynnig atebion?

 1. ai dyma wlad .........................................
 2. heddiw yw'r dydd .........................................
 3. hogyn drwg .........................................

A dyma enghreifftiau diacen i'w cwblhau:

 1. delfrydwyd .........................................
 2. hwyl y garol .........................................
 3. diweled .........................................

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 5

Dadelfennwch y cynganeddion Croes a Draws Cysylltben hyn gan nodi pa gytseiniaid sy'n cael eu benthyca:

 1. o dda mwy ni ddymunwn (Tudur Aled)
 2. wy sydd fwy offisial (Guto'r Glyn)
 3. a maen perl mewn parlment (Gruffudd Hiraethog)
 4. och, Dduw, ni chuddia'i wyneb (Wiliam Lly^n)
 5. aros maen Syr Rhys Mawnsel (Iorwerth Fynglwyd)

yn ôl i'r wers


Ymarferiad 6

Pa gytseiniaid sy'n cael eu gwthio drosodd i ail hanner y llinell yn y cynganeddion Drychben a ganlyn?

 1. lliw gwydr a blew llygoden (Gutun Owain)
 2. am y cwbl y mae cybydd (Gruffudd Gryg)
 3. oren mydr o ramadeg (Dafydd ap Gwilym)
 4. yn sicr fe gyll ei siaced (Iolo Goch)
 5. ar dy hoedl o'r Deheudir (Llywelyn Goch)
 6. o Gaer Went i gwm Anwig (Lewys Glyn Cothi)

yn ôl i'r wers


ymarferion blaenorol y wers ymarferion pellach

addasiad Gwasg Aredig o ddeunydd hawlfraint (h) Gwasg Carreg Gwalch